Produkcja w enova365

Produkcja w enova365

 • enova365 Produkcja umożliwia definiowanie i modyfikację technologii, tworzenie zleceń produkcyjnych oraz kalkulowanie kosztu wytworzenia

  Oprogramowanie pozwala na generowanie dokumentów
  rozchodu surowców i przyjęcia produktów. Wszystkie
  dane agregowane są w jednym systemie, co ułatwia ich
  analizę oraz monitorowanie procesu produkcji.
  System umożliwia automatyczne skorygowanie wartości
  przyjęcia produktów do wartości rzeczywistych kosztów
  zlecenia. Pozwala to na rozliczanie produkcji według
  kosztów rzeczywistych w sytuacji, gdy podczas
  przyjmowania produktów nie są jeszcze znane wszystkie
  koszty, np. nie zarejestrowano pełnego rozchodu surowców.
  Ustalenie następstwa operacji oraz określenie czasów
  ich wykonania umożliwia obliczenie całkowitego czasu
  potrzebnego do zrealizowania technologii oraz
  zaprezentowanie technologii w postaci wykresu Gantta.

  Moduł umożliwia ponadto:

 • generowanie bilansu surowców dla zlecenia
  produkcyjnego
 • generowanie dokumentów zamówień do
  dostawców na potrzebne surowce na podstawie
  zleceń produkcyjnych,
 • doliczanie dodatkowych kosztów związanych
  z realizacją zlecenia produkcyjnego,
 • tworzenie zleceń produkcyjnych na podstawie
  zamówień produktu od odbiorców