Moduły dodatkowe

Moduły dodatkowe

 • enova365 oferuje szereg modułów dodatkowych uzupełniających system o dodatkowe funkcjonalności

Elektroniczne wyciągi bankowe
Wirtualne wyciągi bankowe
enova 4trans
Koszty projektów
czas pracy
EDI
E-Sklepy konektor
Importy Księgowe
Eksporty księgowe
Elektroniczne wyciągi bankowe

Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Moduł enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe automatycznie zaczytuje do systemu wyciągi bankowe pobrane ze strony banku w formie pliku elektronicznego. enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe wspiera pracę osoby odpowiedzialnej za rozliczenia na wszystkich etapach pracy z wyciągiem bankowym. Dane importowane są do Ewidencji Środków Pieniężnych w postaci raportu zawierającego operacje bankowe oraz wpłaty i wypłaty. Rozwiązanie umożliwia importowanie wyciągów bankowych z niemal wszystkich banków w Polsce. Dostępnych jest ponad 100 różnych formatów importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne (Producent enova365 bezpłatnie tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta).

Funkcjonalność modułu enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe:

Import wyciągów do systemu:

 • z pliku,
 • z katalogu,
 • do jednej ewidencji,
 • do wielu ewidencji,
 • dopisywanie operacji do otwartego raportuW

Wirtualne wyciągi bankowe

Wirtualne Rachunki Bankowe

Moduł enova365 Wirtualne Rachunki Bankowe wspiera prowadzenie rozrachunków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych

Kontrahenci często nie pamiętają, by zamieścić szczegóły płatności w tytule przelewu, co znacznie utrudnia identyfikację, natomiast zawsze zwracają uwagę na poprawność rachunku, na który dokonują wpłaty. Rozwiązanie może współpracować z dowolnym bankiem w Polsce, w standardzie dostępne są formaty importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne banki (Producent enova365 bezpłatnie tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta).

Funkcjonalność modułu enova365 Wirtualne Rachunki Bankowe:

Generowanie numerów indywidualnych rachunków wirtualnych podczas wprowadzania faktury sprzedaży dla:

 • kontrahenta (najbardziej popularny – każdemu kontrahentowi przypisany zostaje jeden numer rachunku wirtualnego, na który będzie kierować swoje zobowiązania wobec wystawcy płatności),
 • każdej należności
 • albo dla każdego dokumentu.

enova 4trans

Czas Pracy

Narzędzie dedykowane jest dla firm gdzie norma oraz czas pracy jest importowany z innych programów np. programy RCP lub 4 Trans. Dodatkowo wprowadza możliwość grupowej zmiany normy i czasu pracy dla wielu pracowników równocześnie.

Funkcjonalność modułu enova365 

Czas Pracy:

 • Dodatek umożliwia zaimportowanie do programu z pliku xml: normy czasu pracy (planu pracy), czasu pracy (faktycznego czasu pracy), nieobecności, zestawienia czasu pracy (norma i czas pracy oraz nadgodziny w ujęciu miesięcznym), czasu pracy z podziałem na strefy pracy (np. bezpłatne przerwy w pracy, praca w warunkach szkodliwych), czas pracy z cechami (dodatkowa informacja o czasie pracy na danym projekcie – budowa, centrum kosztów, wydział itp.).
 • Import do programu enova365 z programu 4Trans: kierowców, nieobecności, normy czasu pracy (harmonogramu), czasu pracy (wykonania), dodatków (dyżury, nadgodziny dobowe, nadgodziny średniotygodniowe).
 • Współpraca z czytnikami RCP firm Regitech oraz DPK w ramach:
  – import do programu enova365 danych dotyczących czasu pracy, normy pracy,
  – eksport z programu enova365, do programu obsługującego czytnik RCP danych z zakresu pracowników, nieobecności, danych słownikowych tj. wydziałów, stanowisk, rodzajów zatrudnienia, nieobecności.
 • Możliwość podglądu oraz zmiany dodawania i usuwania normy czasu pracy i czasu pracy, a także strefy czasu pracy pracowników, nieobecności itd. bez potrzeby otwierania kartoteki każdego z pracowników, którego zmiana dotyczy.

Koszty projektów
In metus vulputate eu scelerisque felis imperdiet proin fermentum. Justo donec enim diam vulputate ut pharetra sit amet hac habitasse platea dictumst quisque sagittis purus sit.

Tempus urna et pharetra pharetra massa massa ultricies mi. Dictum sit amet justo donec enim diam.
czas pracy

Pracownicy Koszty Projektów

Moduł enova365 Pracownicy Koszty Projektów daje możliwość podzielenia naliczonych już wynagrodzeń według wprowadzonego czasu pracy oraz przypisania do poszczególnych projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo (obiekty, budowy, centrum kosztów itp.). Tym samym pozwala uzyskać analityczną informację o rzeczywistych kosztach wynagrodzeń.

Funkcjonalność:

 • możliwość określenia sposobu rozliczania konkretnego elementu/składnika wynagrodzenia w celu ustalenia kosztu danego projektu,
 • możliwość przypisania elementów/składników wynagrodzenia do konkretnego projektu,
 • możliwość ewidencjonowania wykonania / czasu pracy i informacji o pracy przy projekcie dla poszczególnych dni,
 • możliwość ewidencjonowania wykonania / czasu pracy dla grupy pracowników przy danym projekcie,
 • możliwość tworzenia opisu analitycznego z podziałem na wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia przypadające na poszczególne projekty;
 • możliwość tworzenia dekretów z informacją o kosztach na poszczególnych projektach i sposobie ich księgowania.

EDI

EDI

Moduł dodatkowy enova365 EDI umożliwia obsługę komunikatów EDI –  elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy podmiotami posługującymi się różnymi systemami informatycznymi

EDI (Electronic Data Interchange) to system elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy firmami lub instytucjami. Dokument w postaci pliku o ustandaryzowanej strukturze jest generowany przez jedną firmę, importowany przez drugą. Obie firmy mogą się przy tym posługiwać zupełnie różnymi systemami informatycznymi. Systemy muszą jedynie posiadać funkcjonalność obsługi komunikatów EDI.

Funkcjonalność modułu enova365 EDI:

W każdym z systemów może wystąpić różne kodowanie towarów i kontrahentów, podstawowym założeniem EDI jest więc identyfikacja towarów po kodzie EAN oraz kontrahentów po kodzie GLN (odpowiednik EAN dla lokalizacji, czyli adresu). System enova365 obsługuje komunikaty EDI w postaci plików .xml, jednak tym co go wyróżnia, jest fakt, że struktura komunikatów oraz ich zawartość jest całkowicie definiowalna, w tym:

 • definiowanie struktury komunikatów, wspomagane wzorcami wg specyfikacji ECOD i EDINet,
 • definiowanie komunikatów niezwiązanych z żadnym wzorcem,
 • tworzenie wielu różnych wariantów definicji komunikatu tego samego rodzaju, np. ORDER,
 • sześć gotowych definicji komunikatów, które można modyfikować: INVOICE, ORDER, DESADV – każdy w dwóch wariantach odpowiadających standardom ECOD i EDINet,
 • przypisywanie wariantów poszczególnych rodzajów komunikatów do kontrahentów,
 • przypisywanie rodzajów komunikatów do definicji dokumentu, osobno dla eksportu i importu,
 • tworzenie komunikatu z dokumentu handlowego (eksport),
 • tworzenie dokumentu poprzez import komunikatu,
 • zapisywanie wygenerowanych i zaimportowanych komunikatów w bazie danych, ich podgląd z poziomu dokumentu.

E-Sklepy konektor

e-Sklep konektor

enova365 e-Sklep to elastyczny moduł zapewniający integrację enova365 ze sklepami internetowymi (obecnie Magento, PrestaShop, Shoper, WooCommerce)

Funkcjonalność modułu enova365 e-Sklepy konektor:

 •  definiowanie sklepów internetowych (wielu) w enova365 oraz konfigurowanie ich parametrów
 • określanie widoczności towarów, ich grup i zdjęć w poszczególnych e-sklepach
 • wysyłanie grup towarów, kart towarów wraz ze zdjęciami z enova365 do e-sklepów
 • wysyłanie stanów magazynowych (z magazynów określonych w konfiguracji e-sklepu)
 • pobieranie zamówień z e-sklepów
 • zakładanie w enova365 kart kontrahentów, którzy założyli konta w e-sklepie
 • aktualizacja stanu realizacji zamówień
 • różnicowa synchronizacja danych (wysyłane są tylko dane zmienione od czasu ostatniej synchronizacji)
 • możliwość zautomatyzowania synchronizacji za pomocą harmonogramu zadań

Importy Księgowe

Importy Księgowe

Dodatek enova365 Importy Księgowe został zaprojektowany jako narzędzie wspierające pracę firm, których księgowość prowadzona jest na innej bazie niż działalność handlowa. Dzięki dodatkowi można zaimportować do księgowości komplet dokumentów wraz z danymi wspierającymi i przyspieszającymi proces księgowania (opis kontrolingowy – jeżeli użytkownik ma możliwość dodawania tego typu opisu na wystawianych dokumentach).

Funkcjonalność modułu enova365 Importy Księgowe:

Dane importowane są do Ewidencji Dokumentów enova365.

Zakres importowanych danych:

 • dokumenty zakupu/sprzedaży wraz z płatnościami,
 • polecenia księgowania,
 • paragony,
 • faktury wewnętrzne,
 • dokumenty magazynowe,
 • raporty kasowo-bankowe,
 • opisy analityczne i cechy do różnych obiektów.

Eksporty księgowe

Eksporty Księgowe

Eksport danych odbywa się z poziomu Ewidencji Dokumentów enova365 – tam spotykają się wszystkie dokumenty z modułów operacyjnych. Moduł Eksporty Księgowe zapewnia szybką wymianę kompletu informacji niezbędnych w księgowości oraz możliwość eksportu naniesionych w dokumencie źródłowym szczegółowych atrybutów (cecha, opis analityczny), które po zaimportowaniu zostaną wykorzystane do automatycznego zaksięgowania danych.

Funkcjonalność modułu enova365 Eksporty Księgowe:

Zakres przenoszonych danych:

 • dokumenty zakupu/sprzedaży wraz z płatnościami,
 • polecenia księgowania,
 • paragony,
 • faktury wewnętrzne,
 • dokumenty magazynowe,
 • raporty kasowo-bankowe (wszystkie lub wskazane),
 • opisy analityczne, dekrety (zapisywane w opisie analitycznym) i/lub cechy do różnych obiektów.
hand presses on screen digital tablet
Photo of woman holding cup of coffee at workplace
Handshake closeup of businesswoman and businessman.