Obszary funkcjonalne

Obszary funkcjonalne

  • enova365 wspiera użytkownika w nastęujących obszarach funkcjonalnych firmy:

Sprzedaż
Praca Handlowca
Produkcja i analiza produkcji
Księgowość
Kadry i Płace
Business Intelligence
Workflow
Sprzedaż

Moduł Handel od enova365 wspiera prowadzenie działalności handlowej przedsiębiorstw
z rozmaitych sektorów. Podstawowe funkcje systemu pozwalają na tworzenie dokumentów,
zarządzaniem towarami i cenami oraz przechowywanie informacji o kontrahentach,
bankach i urzędach. Dodatkowo, moduł zintegrowany jest z Ewidencją Środków Pieniężnych,
uzupełniając funkcjonalność o rozliczenia z kontrahentami oraz księgową
Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT.

Praca Handlowca

Handlowcy dużą część swojej pracy spędzają poza biurem, w trasie lub na spotkaniach
z Klientami. Z myślą o nich enova365 stworzyła rozwiązania dla sprzedaży i CRM, które pomaga
w codziennej pracy. W jednym miejscu zgromadzone są dane pozwalające na skuteczną
organizację pracy w firmie. Co więcej, dostęp do nich jest możliwy z urządzeń mobilnych,
aby móc je analizować nawet w podróży.

Produkcja i analiza produkcji

enova365 Produkcja umożliwia definiowanie
i modyfikację technologii, tworzenie zleceń
produkcyjnych oraz kalkulowanie kosztu wytworzenia.

Oprogramowanie pozwala na generowanie dokumentów
rozchodu surowców i przyjęcia produktów. Wszystkie
dane agregowane są w jednym systemie, co ułatwia ich
analizę oraz monitorowanie procesu produkcji.
System umożliwia automatyczne skorygowanie wartości
przyjęcia produktów do wartości rzeczywistych kosztów
zlecenia. Pozwala to na rozliczanie produkcji według
kosztów rzeczywistych w sytuacji, gdy podczas
przyjmowania produktów nie są jeszcze znane wszystkie
koszty, np. nie zarejestrowano pełnego rozchodu surowców.
Ustalenie następstwa operacji oraz określenie czasów
ich wykonania umożliwia obliczenie całkowitego czasu
potrzebnego do zrealizowania technologii oraz
zaprezentowanie technologii w postaci wykresu Gantta

Księgowość

Księga Handlowa przeznaczona jest do ewidencjonowania dokumentów, księgowania, a także sporządzania deklaracji oraz sprawozdań bieżących i okresowych. To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które ma im usprawnić codzienną pracę, a także zamykanie miesiąca i roku obrachunkowego. Program pozwala na ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych, zarówno bieżących, jak i statystycznych (na koniec roku). System zawiera szereg dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie sporządzane są i drukowane deklaracje dochodowe oraz deklaracja VAT-7 z możliwością tworzenia, podpisywania i przesyłania deklaracji w postaci elektronicznej.
System filtrów definiowanych przez użytkownika daje nieograniczone możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania istotnych informacji w dowolnym momencie roku obrachunkowego.

Kadry i Płace

moduł Kadry Płace enova365 skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Aplikacja spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe.

Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik (bez potrzeby dodatkowej konfiguracji) i dowolnymi czytnikami – rejestratorami czasu pracy (RCP). Gwarantuje również pełną kompatybilność z programami pakietu MS Office (Word, Excel). Integracja ta dotyczy zarówno standardowych wydruków (umowa o pracę, świadectwo pracy, wypowiedzenie), jak i zestawień przygotowanych bezpośrednio przez użytkownika. Wbudowany język raportów pozwala na tworzenie zaawansowanych wydruków.

Business Intelligence

Business Intelligence

Business Intelligence to proces przekształcenia danych w wiedzę, zapewniając optymalizację procesów biznesowych oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Panele BI

Głównymi elementami analitycznymi systemu enova365 są przejrzyste panele z raportami Business Intelligence.

  • Intuicyjny mechanizm tworzenia wizualizacji metodą drag&drop – rozmieszczanie i skalowanie wykresów, wskaźników oraz tabel w dowolny sposób.
  • Zarządzanie dostępem do prezentowanych danych – możliwość dopasowania widoku paneli do potrzeb dyrektora generalnego, analityka czy handlowca dzięki rozbudowanym opcjom udostępniania.
  • Śledzenie planów sprzedażowych, wyników finansowych, pracy działu handlowego lub raporty z działu HR – w Panelach BI można wizualizować dane z całego systemu enova365 oraz zewnętrznych źródeł.

Workflow

Systemy informatyczne od lat wspierają prowadzenie biznesu. Praktycznie każdy obszar działalności firmy może zostać usprawniony przy wykorzystaniu oprogramowania ERP. Wdrożenia systemów tego typu w organizacjach przynoszą ogromne, wymierne korzyści. Niejednokrotnie jednak przedsiębiorstwa rozszerzające zakres wykorzystania technik informacyjnych napotykają na problemy związane z wprowadzeniem mnogości rozwiązań. Stosują na przykład jeden system do obsługi klienta, drugi do prowadzenia księgowości, kolejny do obiegu spraw wewnętrznych, jeszcze inny do procesowania dokumentów itd. W efekcie użytkownik traci kontrolę nad tym, co i jak ma wykonać, nie wie też, jaki etap realizacji osiągnęły zadania. Rozwiązaniem tych trudności są systemy do zarządzania przepływem pracy (ang. workflow), które w jednym miejscu zbierają informacje pochodzące z różnych obszarów działalności firmy. Oprogramowanie prezentuje powiadomienia o konieczności podjęcia aktywności w spójny, zrozumiały sposób, jednocześnie umożliwiając realizację związanych z nimi zadań bezpośrednio z poziomu interfejsu. System umożliwia koordynowanie złożonych działań realizowanych przez grupę ludzi pracujących w różnych departamentach przedsiębiorstwa. Porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy niezależnie od obszaru firmy. W ten sposób organizuje przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych, w których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, zawsze według odpowiednich procedur

slide1
blog-img2
slide3
slide4