PDF Drukuj Email

Moduł Szkolenia

Nowy moduł z linii enova w pełni zintegrowany z modułami: księgowym, handlowym, kadrowo-płacowym oraz CRM- em.

Przeznaczenie: ośrodki szkoleniowe działające zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Podstawowa funkcjonalność modułu SZKOLENIA:

- Ewidencja szkoleń

- Ewidencja uczestników szkoleń

- Planowanie i obsługa grup szkoleniowych

- Rozliczanie grup szkoleniowych.

- Sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna.

Podstawowe zadania realizowane przez moduł:

- obsługa kartoteki szkoleń,

- obsługa kartoteki wykładowców,

- obsługa kalendarza wykorzystania sal wykładowych (planowanie) z możliwością zaznaczenia wykorzystania sali na cele inne niż szkolenia,

- ewidencja (rejestracja) zgłoszeń uczestników na poszczególne szkolenia,

- obsługa kartoteki grup szkoleniowych o:


- tworzenie grupy poprzez przypisanie określonych osób do grup szkoleniowych na podstawie zebranych zgłoszeń,

- edytowanie list uczestników (dowolne, z możliwością zmiany przypisania w trakcie szkolenia)

- harmonogramowanie zajęć grupy z uwzględnieniem:

- przypisywania sal do poszczególnych zajęć grupy szkoleniowej wraz z kontrolą kolizji dostępności sal i uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów,

- przypisywania wykładowców do zajęć wraz z kontrolą kolizji dostępności i uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów,

- fakturowanie wraz z korektami (w tym faktury zaliczkowe, pro-forma, z odroczonym terminem płatności/ gotówkowe, uwzględniające różne sposoby płatności, w tym ratalne),

- końcowe rozliczenie zakończonych grup szkoleniowych - wystawienie faktur końcowych, wydruk rozliczenia kosztów i przychodów,

- e-mail  grupowy do uczestników grupy szkoleniowej,

- kontrola wpłat za szkolenie w układzie płatnik/uczestnik (konieczne powiązanie słuchacza z płatnikiem), windykacja należności z tytułu szkoleń,

- tworzenie umów (zlecenie, o dzieło) z wykładowcami, prowadzenie ewidencji płac dla poszczególnych wykładowców,

standardowe wydruki:

- harmonogram zajęć dla grupy, zespołu, wykładowcy,

- lista obecności uczestników na zajęciach,

- zaświadczenia o ukończeniu (edytowalne),

- zawiadomienie (zaproszenie na zajęcia),

- dziennik zajęć,

- etykiety adresowe,

- protokół z egzaminu,

- wydruk zajętości sal za wybrany okres,

- wydruk obciążeń wykładowców za wybrany okres,

- możliwość eksportu danych do narzędzi zewnętrznych (np. Word, Excell)

- obsługa szkoleń dofinansowanych przez UE.

 

Dane Kontaktowe

Complex System - Autoryzowany Partner Enova

Kraków
ul. Mała Góra 14E/135
30-864 Kraków
tel: +48 12 446 65 88
mobile: +48 500 683 410

Nowy Sącz
ul. Browarna 46/3
33-300 Nowy Sącz
tel: +48 18 521 13 88
mobile: +48 500 683 410

www.ComplexSystem.pl
www.EnovaDlaBiznesu.pl

biuro@complexsystem.pl